IXL

Integrimi i nxënësve në botën e shkencës dhe matematikës arrihet nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.Kjo është arsyeja pse ne si Ekip Lëndor i Matematikës në shkollën “Turgut Ozal” u japim një rëndësi të veçantë platformave dhe konkurseve të ndryshme.Një nga platformat që ne kemi zgjedhur të përdorim këtë vit është platforma IXL.Kjo është […]

MyON

MyON ,është biblioteka digjitale e personalizuar, e përshtatshme për nivelin e ҫdo nxënësi nga klasa e tretë deri ne klasën e dhjetë. MyON është një mjedis i personalizuar dhe u jep nxënësve akses në më shumë se 6 000 libra digjitalë në gjuhën angleze. Titujt përputhen në mënyrë dinamike me interesat e secilit prej tyre, shkallën dhe […]

ASEF JUNIOR DHE ASEF SENIOR 2021

ASEF (Albanian Science and Engineering Fair) ose ndryshe “Panairi Shqiptar i Shkencës dhe Inxhinierisë” është një konkurs vjetor i bazuar në projekte, i organizuar nga kompania“Turgut Ozal Education”.Olimpiada ASEF është e hapur për të gjithë nxënësit e regjistruar jo vetëm nga kolegjet “Turgut Ozal”, por edhe për nxënësit e shkollave të tjera publike ose private, […]

TOD TALKS

“Tod Talks” është një aktivitet i përvitshëm në shkollën “Turgut Ozal”,që organizohet në gjuhë të huaj:gjermanisht, turqisht dhe anglisht, me nxënësit nga klasa e tretë deri në klasën e dymbëdhjetë.(Të trija këto gjuhë mësohen në shkollën tonë).Është aktivitet që ka filluar që në muajin janar dhe në intervale kohe të përjavshme shfaqen videot e realizuara […]

7 – 8 MARSI

7- 8 Marsi i këtij viti, duhet pranuar që erdhi ndryshe nga vitet e mëparshme.Kjo për shkak të pandemisë. Salla e madhe e kinemasë së shkollës sonë, nuk gëloi nga muzika dhe duartrokitjet si dikur, por ama skena nuk mbeti bosh.Drejtoria e shkollës nëpërmjet strukturave të saj kishte bërë të mundur realizimin e një videoklipi, […]

NËNA, FRYMËZIMI YNË !

Pas ekspozitës së artit pamor “Nëna, frymëzimi ynë !” me  punime të nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e dymbëdhjetë, u mendua që këto punime të memorizoheshin në një libër me të njëjtin titull.Duke parë se ekspozita pati nje impakt pozitiv dhe mbresëlenës u mendua që të përzgjidheshin punimet më të mira dhe […]

PROVIMI I PRANIMIT

Kolegjet “Turgut Ozal”, me një përvojë 25-vjeҫare në fushën e arsimit,organizojnë sërish këtë vit provimin e pranimit të nxënësve të shkollave të ndryshme që dëshirojnë të vijojnë mësimet në këtë kolegj.Provimi organizohet ndërmjet nxënësve të klasave të teta për të ndjekur klasën e nëntë dhe ndërmjet nxënësve të klasave të nënta për të ndjekur klasën […]

UNË DHE KOMPJUTERI

Qendra Kulturore e Fëmijëve,Durrës edhe këtë vit ishte organizatore e konkursitshkencor “Unë dhe Kompjuteri” në shkallë rrethi për klasat 6 – 9 për shkollat publike dhe jopublike të qytetit të Durrësit.Pjesë e këtij konkursi ishin dhe nxënësit e shkollës sonë.Ky konkurs u organizua në dy faza. Faza e parë ishte përzgjedhja e nxënësve  brenda shkollës. Mësuesit […]

E PREMTJA E LEXIMIT

“E premtja e leximit” është një aktivitet sensibilizues, i cili përfshin ҫdo shkollë, sipas orareve të përshtatshme, ku nxënës të klasave të ndryshme  lexojnë poezi,prozë,ese ose lloje të tjera krijimtarish përpara nxënësve të tjerë të shkollës.Zgjedhja e krijimtarisë është e lirshme nga ana e nxënësve: mund të jetë krijim i tyre apo i autorëve të […]

“NËNA, FRYMËZIMI YNË !”

8 Marsi këtë vit erdhi në shkollën “Turgut Ozal” me një aktivitet të veҫantë, me ekspozitën e artit pamor “Nëna, frymëzimi ynë !”Duke qenë në kushte pandemie nisëm të mendonim se si t‘u përҫonim një mesazh urimi nënave me anë të artit pamor, dhe kështu filloi ideja për të realizuar vizatime duke pasur si imazh […]