IXL

Integrimi i nxënësve në botën e shkencës dhe matematikës arrihet nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.Kjo është arsyeja pse ne si Ekip Lëndor i Matematikës në shkollën “Turgut Ozal” u japim një rëndësi të veçantë platformave dhe konkurseve të ndryshme.Një nga platformat që ne kemi zgjedhur të përdorim këtë vit është platforma IXL.Kjo është […]

MyON

MyON ,është biblioteka digjitale e personalizuar, e përshtatshme për nivelin e ҫdo nxënësi nga klasa e tretë deri ne klasën e dhjetë. MyON është një mjedis i personalizuar dhe u jep nxënësve akses në më shumë se 6 000 libra digjitalë në gjuhën angleze. Titujt përputhen në mënyrë dinamike me interesat e secilit prej tyre, shkallën dhe […]

ASEF JUNIOR DHE ASEF SENIOR 2021

ASEF (Albanian Science and Engineering Fair) ose ndryshe “Panairi Shqiptar i Shkencës dhe Inxhinierisë” është një konkurs vjetor i bazuar në projekte, i organizuar nga kompania“Turgut Ozal Education”.Olimpiada ASEF është e hapur për të gjithë nxënësit e regjistruar jo vetëm nga kolegjet “Turgut Ozal”, por edhe për nxënësit e shkollave të tjera publike ose private, […]

TOD TALKS

“Tod Talks” është një aktivitet i përvitshëm në shkollën “Turgut Ozal”,që organizohet në gjuhë të huaj:gjermanisht, turqisht dhe anglisht, me nxënësit nga klasa e tretë deri në klasën e dymbëdhjetë.(Të trija këto gjuhë mësohen në shkollën tonë).Është aktivitet që ka filluar që në muajin janar dhe në intervale kohe të përjavshme shfaqen videot e realizuara […]

7 – 8 MARSI

7- 8 Marsi i këtij viti, duhet pranuar që erdhi ndryshe nga vitet e mëparshme.Kjo për shkak të pandemisë. Salla e madhe e kinemasë së shkollës sonë, nuk gëloi nga muzika dhe duartrokitjet si dikur, por ama skena nuk mbeti bosh.Drejtoria e shkollës nëpërmjet strukturave të saj kishte bërë të mundur realizimin e një videoklipi, […]

NËNA, FRYMËZIMI YNË !

Pas ekspozitës së artit pamor “Nëna, frymëzimi ynë !” me  punime të nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e dymbëdhjetë, u mendua që këto punime të memorizoheshin në një libër me të njëjtin titull.Duke parë se ekspozita pati nje impakt pozitiv dhe mbresëlenës u mendua që të përzgjidheshin punimet më të mira dhe […]

PROVIMI I PRANIMIT

Kolegjet “Turgut Ozal”, me një përvojë 25-vjeҫare në fushën e arsimit,organizojnë sërish këtë vit provimin e pranimit të nxënësve të shkollave të ndryshme që dëshirojnë të vijojnë mësimet në këtë kolegj.Provimi organizohet ndërmjet nxënësve të klasave të teta për të ndjekur klasën e nëntë dhe ndërmjet nxënësve të klasave të nënta për të ndjekur klasën […]

UNË DHE KOMPJUTERI

Qendra Kulturore e Fëmijëve,Durrës edhe këtë vit ishte organizatore e konkursitshkencor “Unë dhe Kompjuteri” në shkallë rrethi për klasat 6 – 9 për shkollat publike dhe jopublike të qytetit të Durrësit.Pjesë e këtij konkursi ishin dhe nxënësit e shkollës sonë.Ky konkurs u organizua në dy faza. Faza e parë ishte përzgjedhja e nxënësve  brenda shkollës. Mësuesit […]

E PREMTJA E LEXIMIT

“E premtja e leximit” është një aktivitet sensibilizues, i cili përfshin ҫdo shkollë, sipas orareve të përshtatshme, ku nxënës të klasave të ndryshme  lexojnë poezi,prozë,ese ose lloje të tjera krijimtarish përpara nxënësve të tjerë të shkollës.Zgjedhja e krijimtarisë është e lirshme nga ana e nxënësve: mund të jetë krijim i tyre apo i autorëve të […]