Revista Edukative

REVISTA EDUKATIVE

Cili është qëllimi i botimit të Revistës Edukative?

Qëllimi i botimit të Revistës shkollore është për të ndërgjegjësuar dhe njëkohësisht informuar si prindërit, ashtu edhe nxënësit për ngjarjet dhe fenomenet e shoqërisë në ditët e sotme.

Disa nga objektivat që ne synojmë nëpërmjet botimit të revistës shkollore janë:

Copyright © 2023 Turgut Ozal Education Sh.a