RREGULLAT E PRANIMIT

 Për të vazhduar arsimimin në shkollën tonë të gjithë aplikantët, nga klasa e parë deri në klasën e dhjetë, pasi hyjnë në testin e pranimit, i cili është i detyrueshëm, duhet të arrijnë pikët e nevojshme të përcaktuara më parë nga drejtoria e shkollës.