Rregullat e pranimit

Për të vazhduar arsimimin në shkollën tonë të gjithë aplikantët, nga klasa e parë deri në klasën e dhjetë, pasi hyjnë në testin e pranimit, i cili është i detyrueshëm, duhet të arrijnë pikët e nevojshme të përcaktuara më parë nga drejtoria e shkollës.

SHËNIM!

NË SHKOLLËN TONË NUK MERREN NXËNËS PËR KLASAT E 11-TA DHE 12-TA!