Libri

MEDIA

Libri

Krahas zhvillimit shkencor, ne përpiqemi të inkurajojmë dhe të zbulojmë edhe talentet në fusha të ndryshme. Një prej tyre është dhe të shprehurit bukur. Aftësia e të shprehurit është e zbatueshme në shumicën e fushave të jetës dhe zhvillimit profesional të njeriut, aftësi kjo e cila ndikon ndjeshëm në rrugën drejt suksesit.

Disa nga objektivat që ne synojmë me botimin e librave janë:

Copyright © 2023 Turgut Ozal Education Sh.a