PËRGATITJA E NXËNËSVE PËR OLIMPIADAT KOMBËTARE

Është thënë dhe më parë që në shkollën tonë një kujdes i veҫantë tregohet në përgatitjen e nxënësve për olimpiadat kombëtare, sidomos të lëndëve shkencore duke qenë se dhe prirjet e tyre  janë më shumë të fokusuara te këto lëndë.Ka qenë orientimi i mësuesve dhe dëshira e tyre në zgjedhjen e pjesëmarrjes në lëndën e […]

MUAJI I HISTORISË DHE GJEOGRAFISË

Nëntori qe i mbushur me plot aktivitete në shkollën tonë. I cilësuar si Muaji i Historisë dhe  Gjeografisë solli në vëmendjen e të gjithëve figura të shquara të historisë botërore, ngjarje që lidheshin me to, monumente të ndryshme në kujtim të fakteve historike, apo vendeve të tilla që lidheshin me ҫdonjërën prej tyre.Pa dyshim që […]

TAKIMET ME PRINDËR

Që në fillim të muajit nëntor deri në dhjetëditëshin e parë të muajit dhjetor në shkollën tonë janë organizuar mbledhje me prindër.Takimet e fundit ishin ato me prindërit e vogëlushëve të kopshtit.Duke zbatuar rregulloren anti –covid, këto takime janë zhvilluar në oborrin e shkollës ose në hollin e saj në mënyrë që të ruhej distancimi […]

ÇFARË ËSHTË OWLYPIA?

Owlypia është një konkurs  ndërkombëtar për nxënësit e moshave: 9-11 vjeç (OWLINS), 12-14 vjeç (OWLETS) dhe 15-18 (OWLYS).  Owlypia synon të frymëzojë kuriozitetin intelektual të çdo mendjeje të re dhe ka një temë qëndrore çdo vit.  Owlypia u themelua në 2017 nga Perceptum Education, një Ndërmarrje Sociale e çertifikuar me seli në Londër, MB. Në […]

KLUBI I DEBATIT

Risitë dhe idetë e reja nuk mungojnë në shkollën tonë.Për t’i njohur nxënësit më tej me ҫështje dhe problematika të hasura në përditshmërinë tonë, pjesë e së cilës janë dhe ata vetë, nuk mjaftohemi vetëm me kornizat e zakonshme të një ore mësimore ,por shkohet më tej.Duke qenë iniciatore dhe duke zbatuar dëshirën e nxënësve […]

EDUCATION TODAY

Me shumë kënaqësi ju përshëndesim në emër të Turgut Ozal Education Company – organizatori kryesor i Konferencës Education Today. Për 5 vitet e fundit, Konferenca Education Today ka bashkuar, zhvilluar dhe mbështetur profesionistë të asimit në Shqipëri. Duke ndjekur traditën e saj, këtë vit konferenca sërish ofron një gamë të gjerë të seancave tepër interaktive […]

FINALJA E KONKURSEVE TË ARTIT DHE LETËRSISË

  Ndarja e ҫmimeve për fituesit në konkursin final të Artit dhe Letërsisë 2020 u realizua online.Të distancuar fizikisht, por shumë të lidhur shpirtërisht (kjo dukej nga reagimet e nxënësve në Zoom),konkurrentët  shfaqeshin të emocionuar dhe u lexohej në sy kërshëria në pritje të rezultateve sipas kategorive ku kishin marrë pjesë.Arti të mban shpirtin gjallë.Ai […]

KONKURSI I PREZANTIMEVE

Ky konkurs synon tek nxënësit: së pari dëshirën për  të shpalosur talentin e tyre në një temë të caktuar. Nëpërmjet kësaj ideje ai kërkon, informohet dhe informon bashkëmoshatarët e tij, në formë përcjellëse të informacionit që ai ka grumbulluar. Në këtë iniciativë ne kemi dashur që “Askush mos ndihet i përjashtuar”, duke lënë pra të […]

AKTIVITETI I RADHËS I KLUBIT “SHPRESA”

Familjet e dëmtuara nga tërmeti në fshatin Manzë, ishin destinacioni i radhës i ndihmave të mledhura dhe të shpërndara nga klubi “Shpresa”, i shkollës “Turgut Ozal” Durrës.Këtë herë ndihma konsistone në dhënien e pakove ushqimore.Ishin përgatitur 70 të tilla.Disa nga nxënësit e këtij klubi,mësues dhe drejtues të shkollës, të shoqëruar nga prefekti i Qarkut të […]