KLUBET NË SHKOLLËN E MESME “TURGUT OZAL” DURRËS

Në kolegjin “Turgut Ozal” Durrës një kujdes i veҫantë tregohet për organizimin e veprimtarive jashtë orarit mësimor, veprimtari për të cilat nxënësit janë shumë të interesuar. Në dy ciklet e tjera, atë fillor dhe nëntëvjeҫar, organizimi i klubeve vazhdon prej vitesh, ndërsa në shkollën e mesme klubet erdhën si risi këtë vit. Aktualisht funksionojnë këto […]

AKTIVITETE TË KLUBIT “SHPRESA”

Klubi “Shpresa” vazhdon me nismat e bamirësisë. Veҫojmë tri aktivitetet e ideuara dhe të realizuara nga përfaqësuesit e këtij klubi me mbështetjen maksimale nga të gjithë nxënësit e kolegjit dhe natyrisht me mbështetjen maksimale nga drejtoria e shkollës. Njëri aktivitet u organizua nga nxënësit maturantë, të cilët shpërndanë ndihma në ushqime për disa familje në […]

SEMINARE NDËRGJEGJËSUESE

Në shkollën tonë në periudha të herëpashershme me nxënësit e ҫdo cikli organizohen takime apo seminare ndërgjegjësuese që promovojnë vlera dhe virtyte të vlefshme për jetën e gjithsecilit. “A duhet të mbaj unë celular?” ishte tema që u zhvillua me nxënësit e klasave VI dhe VII, ku të ftuara ishin zonja Bora Hasmadhi dhe zonja […]

TETORI, MUAJI I ARTIT DHE I LETËRSISË

Muaji tetor gëloi nga aktivitetet e shumta letraro-artistike, të zhvilluara tek të gjitha ciklet e shkollës sonë. Nxënësit punuan projekte nga më të larmishmet,të cilat i dhanë jetë e gjallëri ҫdo ambienti të shkollës sonë. Ato përmbanin saktësi informacioni, ilustrime figurative, imagjinatë tepër të pasur dhe ishin në funksion të literaturës apo simbolikës së zgjedhur. […]

KONKURSI I ARTIT DHE LETËRSISË

 Tetori, Muaji i Artit dhe i Letërsisë ofroi një gamë të gjerë aktivitetesh në të gjitha ciklet e  shkollës “Turgut Ozal”. Janë organizuar konkurse të tilla si konkursi : i esesë, i vizatimit, i këngës dhe i interpretimit . Këto konkurse janë të përvitshme, por që gjithmonë sjellin risi në përmbajtjen dhe në formën e […]

PËRGATITJA PËR OLIMPIADAT KOMBËTARE

Në shkollën tonë një kujdes i veçantë tregohet për përgatitjen e nxënësve për olimpiadat kombëtare. Aktualisht ka nisur puna në përgatitjen e lëndëve shkencore, duke qenë se dhe fazat e para të tyre fillojnë me këto lëndë. Drejtoria e shkollës këtë vit, sikurse dhe vitet e kaluara, ka organizuar Kampet e Olimpiadave, si një domosdoshmëri […]

TRAJNIMET NË KOLEGJIN “TURGUT OZAL”

Shkathtësitë, sfidat dhe pritshmëritë e mësimdhënies dhe mësimnxënies së shekullit XXI e vënë mësuesin përpara përgjegjësive të reja dhe përshtatshmërisë me metodat bashkëkohore dhe në veҫanti me përdorimin e teknologjisë. Është në praktikën e punës së kolegjeve tona realizimi i trajnimeve të përvitshme para ҫdo fillimi viti akademik dhe rregullisht në periudha të caktuara të […]

PROGRAMET ORIENTUESE

Para fillimit të çdo viti shkollor, kolegji “Turgut Ozal”, organizon javën e orientimit për nxënësit e klasave të nënta dhe të dhjeta që vijnë për herë të parë në kolegj. Qëllimi i këtij programi është orientimi me ambientet e shkollës, njohja me mësuesit, shoqërinë e klasës etj. Është një prezantim i përgjithshëm, i cili siç […]

PANAIRI I RICIKLIMIT

“RICIKLOJMË,RIPËRDORIM,REDUKTOJMË”, ishte motoja e Panairit të Riciklimit, organizuar nga nxënësit e shkollës 9-vjeҫare “Turgut Ozal” Durrës.Ky panair u prezantua në datën 29 prill 2021,në qendër të qytetit të Shijakut.Në të u paraqitën punime të larmishme të ideuara, punuara dhe të realizuara me mjeshtëri nga vetë nxënësit.Materialet e riciklueshme të përpunuara nga nxënësit ishin ato të […]