PANAIRI I RICIKLIMIT

  • Post category:Uncategorized

“RICIKLOJMË,RIPËRDORIM,REDUKTOJMË”, ishte motoja e Panairit të Riciklimit, organizuar nga nxënësit e shkollës 9-vjeҫare “Turgut Ozal” Durrës.Ky panair u prezantua në datën 29 prill 2021,në qendër të qytetit të Shijakut.Në të…

Continue Reading PANAIRI I RICIKLIMIT

FAZA III E OLIMPIADAVE KOMBËTARE

  • Post category:Uncategorized

Nga data 26 shtator - 07 nëntor 2020 u zhvillua faza e tretë e olimpiadave kombëtare 2019 – 2020 në Arsimin e Mesëm të Lartë në lëndët: fizikë, kimi, biologji,…

Continue Reading FAZA III E OLIMPIADAVE KOMBËTARE

TETORI, MUAJI I ARTIT DHE LETËRSISË

  • Post category:Uncategorized

Tetori, Muaji i Librit u mbyll suksesshëm në shkollën “Turgut Ozal”.Nxënësit e ҫdo cikli, nga ai fillor e deri te Arsimi i Mesëm i Lartëi i kushtuan më shumë rëndësi…

Continue Reading TETORI, MUAJI I ARTIT DHE LETËRSISË

PAJISJA E KLASAVE V ME IPAD

  • Post category:Uncategorized

16 tetori solli risinë e shumëpritur për nxënësit e klasave V.Një vit ndryshe me plot emocione u  shfaq në fytyrat e gëzuara të nxënësve të këtyre klasave. Më në fund,…

Continue Reading PAJISJA E KLASAVE V ME IPAD

PËRZGJEDHJA E NXËNËSVE TË OLIMPIADAVE

  • Post category:Uncategorized

Drejtoria e shkollës “Turgut Ozal” tregon kujdes të veҫantë për ecurinë mësimore të nxënësve të ҫdo niveli.Mbështetur në rezultatet e vitit mësimor të mëparshëm dhe në ecurinë e deritanishme te…

Continue Reading PËRZGJEDHJA E NXËNËSVE TË OLIMPIADAVE

KLUBET

  • Post category:Uncategorized

   Një ndër synimet e shkollës sonë është formimi i gjithanshëm i nxënësve (shkencor,artistik, kulturor e sportiv ).Ky formim realizohet jo vetëm nëpërmjet orëve mësimore lëndore, por edhe nëpërmjet orëve…

Continue Reading KLUBET

AKTIVITETI I PARË I KLUBIT “SHPRESA”

  • Post category:Uncategorized

   Mesdita e 16 tetorit solli pak ngrohtësi e buzëqeshje te individët e Shoqatës së invalidëve Para-Tetraplegjikë, në degën e Qarkut Durrës.Përfaqësuesit e stafit të mësuesve të shkollës “Turgut Ozal”…

Continue Reading AKTIVITETI I PARË I KLUBIT “SHPRESA”

DEZINFEKTIMI PERIODIK I AMBIENTEVE TË SHKOLLËS

  • Post category:Uncategorized

Një ndër masat Anti – COVID është mbajtja e higjenës së duhur jo vetëm nga ana e personelit,mësimdhënësve, nxënësve dhe ҫdo punonjësi tjetër të shkollës “Turgut Ozal”, por edhe ambienteve…

Continue Reading DEZINFEKTIMI PERIODIK I AMBIENTEVE TË SHKOLLËS

Përfundimi i “Summer School” një sukses më vete

  • Post category:Uncategorized

Një tjetër përfundim i suksesshëm ishte edhe “Summer school” i organizuar nga shkolla “Turgut Ozal”. Një mësimdhënie online, me plot interes dhe bashkëpunim, kordinuar nga metoda tepër efikase, nga stafi…

Continue Reading Përfundimi i “Summer School” një sukses më vete