Shkodra Open Indoor

Në shkollën tonë nxënësit nuk janë të sukseshëm vetëm në mësime, por edhe ne art, sport etj. Rasti i tille është Arlis Muka,nxënës i kolegjit ” Turgut Ozal” Durrës vlerësohet me vend të 2-të në kampionatin e tenisit “Shkodra Open Indoor”. Suksese!

Të njohim historinë e qytetit tonë

Amfiteatri i Durrësit klasifikohet ndër më të mëdhenjtë jo vetëm në Shqipëri por edhe në Ballkan.Sot nxënësit e klasave të XII vizituan ambientet e amfiteatrit dhe diskutuan njohuritë që ata kishin për amfiteatrin. Një kënaqësi akoma më e madhe ishte se ishim në guidë me Gred Brahon nxënës i shkollës sonë. Gredi u trajnua së […]

Klubi “Shpresa” pranë të dëmtuarve nga tërmeti

Një shoqëri e mirë është një shoqëri e cila gjen dashamirësi,solidaritet për të ndihmuar njerëzit në nevojë.Përgjegjësinë kryesore sot e patën anëtarët e Klubit ”Shpresa”.Një ditë e veçantë për ta. Lumturinë e vërtetë nxënësit e arritën duke ndarë dhurata të ndryshme për fëmijët të cilët braktisën banesat e tyre dhe gjetën mbështetje në një nga […]

Forca e mendimit në mbarëvajtjen e shëndetit tonë

“Forca e mendimit në mbarëvajtjen e shëndetit tonë” – ishte ora e hapur që u zhvillua sot nga psikologia e shkollës me nxënësit e klasave të Vlll dhe të lX .Informacioni u mendua të sillej rreth mënyrës se si individi duhet të përpiqet të dalë prej mendimeve negative në çdo situatë, marrë shkas edhe nga […]

Të informohemi në rrugën drejt Universitetit

Ne vrazhdën e aktivitete të zyrës së Zhvillimi të Karrierës maturantët e shkollës së mesme ” Turgut Ozal ” Durrës, organizuan një vizitë në ambientet e Universitetit ” Epoka”.Hap pas hapi nxënësit u informuan mbi programin e studimeve në këtë Universitet. U organizuan takime me pedagogë të degëve të ndryshme, të cilat ishin frytdhënëse.Ky mirëinformim […]