“Forca e mendimit në mbarëvajtjen e shëndetit tonë” – ishte ora e hapur që u zhvillua sot nga psikologia e shkollës me nxënësit e klasave të Vlll dhe të lX .
Informacioni u mendua të sillej rreth mënyrës se si individi duhet të përpiqet të dalë prej mendimeve negative në çdo situatë, marrë shkas edhe nga situata e Post Tërmetit në qytetin tonë. Ky informacion do të vazhdojë të përcillet në ditët në vijim edhe tek nxënësit e gjimnazit!