Në shkollën tonë nxënësit nuk janë të sukseshëm vetëm në mësime, por edhe ne art, sport etj. Rasti i tille është Arlis Muka,nxënës i kolegjit ” Turgut Ozal” Durrës vlerësohet me vend të 2-të në kampionatin e tenisit “Shkodra Open Indoor”. Suksese!