NËNA, FRYMËZIMI YNË !

Pas ekspozitës së artit pamor “Nëna, frymëzimi ynë !” me  punime të nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e dymbëdhjetë, u mendua që këto punime të memorizoheshin në një libër me të njëjtin titull.Duke parë se ekspozita pati nje impakt pozitiv dhe mbresëlenës u mendua që të përzgjidheshin punimet më të mira dhe […]

PROVIMI I PRANIMIT

Kolegjet “Turgut Ozal”, me një përvojë 25-vjeҫare në fushën e arsimit,organizojnë sërish këtë vit provimin e pranimit të nxënësve të shkollave të ndryshme që dëshirojnë të vijojnë mësimet në këtë kolegj.Provimi organizohet ndërmjet nxënësve të klasave të teta për të ndjekur klasën e nëntë dhe ndërmjet nxënësve të klasave të nënta për të ndjekur klasën […]

UNË DHE KOMPJUTERI

Qendra Kulturore e Fëmijëve,Durrës edhe këtë vit ishte organizatore e konkursitshkencor “Unë dhe Kompjuteri” në shkallë rrethi për klasat 6 – 9 për shkollat publike dhe jopublike të qytetit të Durrësit.Pjesë e këtij konkursi ishin dhe nxënësit e shkollës sonë.Ky konkurs u organizua në dy faza. Faza e parë ishte përzgjedhja e nxënësve  brenda shkollës. Mësuesit […]

E PREMTJA E LEXIMIT

“E premtja e leximit” është një aktivitet sensibilizues, i cili përfshin ҫdo shkollë, sipas orareve të përshtatshme, ku nxënës të klasave të ndryshme  lexojnë poezi,prozë,ese ose lloje të tjera krijimtarish përpara nxënësve të tjerë të shkollës.Zgjedhja e krijimtarisë është e lirshme nga ana e nxënësve: mund të jetë krijim i tyre apo i autorëve të […]

“NËNA, FRYMËZIMI YNË !”

8 Marsi këtë vit erdhi në shkollën “Turgut Ozal” me një aktivitet të veҫantë, me ekspozitën e artit pamor “Nëna, frymëzimi ynë !”Duke qenë në kushte pandemie nisëm të mendonim se si t‘u përҫonim një mesazh urimi nënave me anë të artit pamor, dhe kështu filloi ideja për të realizuar vizatime duke pasur si imazh […]