SHPËRNDARJA E CERTIFIKATAVE NGA QKF

Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës, gjatë vitit shkollor 2020-2021, ka organizuar aktivitete të ndryshme shkencore- kulturore, në të cilat janë përfshirë nxënës të shkollave publike dhe jopublike të Durrësit.Ndër to dhe nxënësit e shkollës sonë.Në mbyllje të këtyre aktiviteteve, drejtuesit e QKF, për nxënësit fitues në olimpiadat e matematikës për nxënësit nga klasa e […]

15 MAJI DITA NDËRKOMBËTARE E FAMILJES

Familja e shëndoshë është gjeneratori kryesor i një shoqërie të shëndoshë, i një të ardhmeje të sigurt.Në Ditën Ndërkombëatre  të Familjes, apeli më i mirë është rritja e vëmendjes ndaj familjes. Kjo ditë simbolizon anembanë botës përkrahjen e vlerave dhe rëndësinë e familjes në shoqëri. Sa herë përmendet emri famijle,mendohet një parajsë ku ekziston vetëm […]

TESTET E VLERËSIMIT TË PËRGJITHSHËM

Nga  Drejtoria e Përgjithshme e Kolegjeve, në muajin maj u realizua GAT(General Assessment Test). Është testim i vlerësimit të përgjithshëm.GAT zhvillohet për të njohur dhe analizuar progresin e nxënësve  tanë dhe për të planifikuar veprime të mëtejshme të njohjes dhe të nxënies akademike. Struktura e provimit është sipas modelit të provimit të Cambridge Igsce dhe […]

JAVA E MATEMATIKËS

JAVA E MATEMATIKËS Brenda këtij muaji në shkollën “Turgut Ozal” u zhvillua “Java e Matematikës”, në të cilën u përfshinë të gjitha ciklet shkollore.Gjatë kësaj jave u organizuan aktivitete të shumta,të cilat kishin në fokusin e tyre shpalosjen e njohurive matematikore, logjike,argëtimin si dhe angazhimin e të punuarit në ekip në shkollë dhe jashtë saj.Ndërmjet […]