DITA NDËRKOMBËTARE E VAJZAVE

  • Post category:Latest News

OKB –ja 11 tetorin e ka përcaktuar si Ditën Ndërkombëtare të Vajzave.Kjo ditë synon të promovojë trajtimin e barabartë të vajzave në mbarë botën në fusha të tilla si: ligji,…

Continue Reading DITA NDËRKOMBËTARE E VAJZAVE

ORË TË HAPURA INFORMUESE ( klasa VI – IX)

  • Post category:Latest News

Orët e hapura informuese vijuan edhe me nxënësit e klasave të Arsimit të Mesëm të Ulët.Tema e përzgjedhur për ta ishte “Teknologjia,bota virtuale dhe informacioni, të mirat dhe kujdesi në…

Continue Reading ORË TË HAPURA INFORMUESE ( klasa VI – IX)

ZGJEDHJA E PRESIDENTIT (KRYESENATORIT) TË SHKOLLËS

  • Post category:Latest News

Ditën e martë, me datë 20.10.2020, në shkollën e mesme të përgjithshme “Turgut Ozal”, u mbajtën zgjedhjet për Presidentin e Senatit të Shkollës 2020-2021.Pas një periudhe të zhurmshmenjëjavore në ambientet…

Continue Reading ZGJEDHJA E PRESIDENTIT (KRYESENATORIT) TË SHKOLLËS

ORË TË HAPURA INFORMUESE

  • Post category:Latest News

Në shkollën “Turgut Ozal” organizohen herë pas here orë të hapura informuese nga psikologia e shkollës, Migena Mehmeti.Këto orë kanë shtrirje nga kopshti deri në klasën e dymbëdhjetë (Shpërndarja e…

Continue Reading ORË TË HAPURA INFORMUESE

PAJISJA E KLASAVE V ME IPAD

16 tetori solli risinë e shumëpritur për nxënësit e klasave V.Një vit ndryshe me plot emocione u  shfaq në fytyrat e gëzuara të nxënësve të këtyre klasave. Më në fund,…

Continue Reading PAJISJA E KLASAVE V ME IPAD

PËRZGJEDHJA E NXËNËSVE TË OLIMPIADAVE

Drejtoria e shkollës “Turgut Ozal” tregon kujdes të veҫantë për ecurinë mësimore të nxënësve të ҫdo niveli.Mbështetur në rezultatet e vitit mësimor të mëparshëm dhe në ecurinë e deritanishme te…

Continue Reading PËRZGJEDHJA E NXËNËSVE TË OLIMPIADAVE

KLUBET

   Një ndër synimet e shkollës sonë është formimi i gjithanshëm i nxënësve (shkencor,artistik, kulturor e sportiv ).Ky formim realizohet jo vetëm nëpërmjet orëve mësimore lëndore, por edhe nëpërmjet orëve…

Continue Reading KLUBET

AKTIVITETI I PARË I KLUBIT “SHPRESA”

   Mesdita e 16 tetorit solli pak ngrohtësi e buzëqeshje te individët e Shoqatës së invalidëve Para-Tetraplegjikë, në degën e Qarkut Durrës.Përfaqësuesit e stafit të mësuesve të shkollës “Turgut Ozal”…

Continue Reading AKTIVITETI I PARË I KLUBIT “SHPRESA”