ÇFARË ËSHTË OWLYPIA?

  • Post category:Latest News

Owlypia është një konkurs  ndërkombëtar për nxënësit e moshave: 9-11 vjeç (OWLINS), 12-14 vjeç (OWLETS) dhe 15-18 (OWLYS).  Owlypia synon të frymëzojë kuriozitetin intelektual të çdo mendjeje të re dhe…

Continue Reading ÇFARË ËSHTË OWLYPIA?

KLUBI I DEBATIT

  • Post category:Latest News

Risitë dhe idetë e reja nuk mungojnë në shkollën tonë.Për t’i njohur nxënësit më tej me ҫështje dhe problematika të hasura në përditshmërinë tonë, pjesë e së cilës janë dhe…

Continue Reading KLUBI I DEBATIT