ÇFARË ËSHTË OWLYPIA?

Owlypia është një konkurs  ndërkombëtar për nxënësit e moshave: 9-11 vjeç (OWLINS), 12-14 vjeç (OWLETS) dhe 15-18 (OWLYS).  Owlypia synon të frymëzojë kuriozitetin intelektual të çdo mendjeje të re dhe ka një temë qëndrore çdo vit.  Owlypia u themelua në 2017 nga Perceptum Education, një Ndërmarrje Sociale e çertifikuar me seli në Londër, MB. Në […]

KLUBI I DEBATIT

Risitë dhe idetë e reja nuk mungojnë në shkollën tonë.Për t’i njohur nxënësit më tej me ҫështje dhe problematika të hasura në përditshmërinë tonë, pjesë e së cilës janë dhe ata vetë, nuk mjaftohemi vetëm me kornizat e zakonshme të një ore mësimore ,por shkohet më tej.Duke qenë iniciatore dhe duke zbatuar dëshirën e nxënësve […]