FAZA III E OLIMPIADAVE KOMBËTARE

Nga data 26 shtator – 07 nëntor 2020 u zhvillua faza e tretë e olimpiadave kombëtare 2019 – 2020 në Arsimin e Mesëm të Lartë në lëndët: fizikë, kimi, biologji, informatikë, gjuhë shqipe dhe letërsi, histori dhe gjeografi. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë,Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, mundësuan […]

DITA NDËRKOMBËTARE E VAJZAVE

OKB –ja 11 tetorin e ka përcaktuar si Ditën Ndërkombëtare të Vajzave.Kjo ditë synon të promovojë trajtimin e barabartë të vajzave në mbarë botën në fusha të tilla si: ligji, kujdesi shëndetësor, arsimimi etj.Nxënësit e shkollës sonë e sollën në vëmendjen e të gjithëve këtë ditë nëpërmjet projekteve të shumta për të sensibilizuar shoqërinë që […]

ORË TË HAPURA INFORMUESE ( klasa VI – IX)

Orët e hapura informuese vijuan edhe me nxënësit e klasave të Arsimit të Mesëm të Ulët.Tema e përzgjedhur për ta ishte “Teknologjia,bota virtuale dhe informacioni, të mirat dhe kujdesi në lidhje me to”.Kjo temë është tepër e thekshme jo vetëm për këtë moshë, por dhemë gjerë. U vlerësuan aspektet pozitive që sjell përdorimi i teknologjisë, […]

ZGJEDHJA E PRESIDENTIT (KRYESENATORIT) TË SHKOLLËS

Ditën e martë, me datë 20.10.2020, në shkollën e mesme të përgjithshme “Turgut Ozal”, u mbajtën zgjedhjet për Presidentin e Senatit të Shkollës 2020-2021.Pas një periudhe të zhurmshmenjëjavore në ambientet e shkollës (gjatë minutazhit të pushimit,edhe pse jo me grumbullime), gjatë së cilës ishin shpallur kandidatët garues, erdhi dhe momenit i shumëpritur nga ata që […]

ORË TË HAPURA INFORMUESE ( klasa I – V)

Fillimi i muajit tetor do të shënonte dhe fillimin e orëve të hapura informuese me nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, me psikologen e shkollës Migena Mehmeti.Tema e diskutuar me taishte “Disiplina dhe respekti reciprok, fjalori dhe modelimi pozitiv”.Fjalët kyҫe rreth të cilave u organizua bashkëbisedimi ishin: respekt, mirëkuptim,tolerancë,pranim, vlerësim,durim,vëmendje etj. Disiplina […]

ORË TË HAPURA INFORMUESE

Në shkollën “Turgut Ozal” organizohen herë pas here orë të hapura informuese nga psikologia e shkollës, Migena Mehmeti.Këto orë kanë shtrirje nga kopshti deri në klasën e dymbëdhjetë (Shpërndarja e tyre do të jetë gjatë gjithë vitit mësimor).Gjatë bisedës me psikologen, ajo vë në dukje se këto orë kanë për qëllim përqasjen e institucionit me […]

TETORI, MUAJI I ARTIT DHE LETËRSISË

Tetori, Muaji i Librit u mbyll suksesshëm në shkollën “Turgut Ozal”.Nxënësit e ҫdo cikli, nga ai fillor e deri te Arsimi i Mesëm i Lartëi i kushtuan më shumë rëndësi leximit të librit.Ky mik i pandarë i tyre i shoqëroi jo vetëm për procesin mësimor, por edhe përtej tij.Ata zotëruan më shumë informacione, përjetuan më […]