Çelësi drejt suksesit

Shkolla jopublike “Turgut Özal” Durrës është nga ato vende ku rastësia nuk ka vend. Në një institucion si ky askush nuk është i rastësishëm, sepse ky është vendi i arritjeve të mëdha, është vendi ku ushqehen me dije talentet, mbështeten, rriten e maturohen për të shkuar drejt rrugëve të reja, si qytetarët e botës, të […]

Konkursi Shkencor

Konkursi Shkencor është një nga konkurset tradicionale që organizohet nga kolegjet “Turgut Ozal” që prej vitit 2001 ndërmjet klasave të 9-ta. Konkursi përmban 50 pyetje me alternativa nga lëndët e Matematikës, Fizikës, Kimisë, Biologjisë që studiohen në shkollat shtetërore. Për nxënësit dhe shkollat fituese jepen dhurata dhe çmime të ndryshme. Madje për nxënësit që arrijnë […]

Klubi Shpresa

“Shpresa” është klubi i vullnetarëve të Kolegjit “Turgut Özal”. Veprimtaritë dhe aksionet e ndërmarra prej tyre janë tërësisht humanitare. Suksesi i disa prej veprimtarive ka bërë që ato të kthehen në traditë në shkollën tonë. I tillë është Panairi i Ushqimeve, i cili çdo vit siguron të ardhura të mjaftueshme për fëmijët e familjeve në […]