Shkolla jopublike “Turgut Özal” Durrës është nga ato vende ku rastësia nuk ka vend. Në një institucion si ky askush nuk është i rastësishëm, sepse ky është vendi i arritjeve të mëdha, është vendi ku ushqehen me dije talentet, mbështeten, rriten e maturohen për të shkuar drejt rrugëve të reja, si qytetarët e botës, të pajisur me të gjitha aftësitë për të ecur përpara drejt rrugës së suksesit.