15 MAJI DITA NDËRKOMBËTARE E FAMILJES

Familja e shëndoshë është gjeneratori kryesor i një shoqërie të shëndoshë, i një të ardhmeje të sigurt.Në Ditën Ndërkombëatre  të Familjes, apeli më i mirë është rritja e vëmendjes ndaj familjes. Kjo ditë simbolizon anembanë botës përkrahjen e vlerave dhe rëndësinë e familjes në shoqëri. Sa herë përmendet emri famijle,mendohet një parajsë ku ekziston vetëm […]