KLUBET NË SHKOLLËN E MESME “TURGUT OZAL” DURRËS

Në kolegjin “Turgut Ozal” Durrës një kujdes i veҫantë tregohet për organizimin e veprimtarive jashtë orarit mësimor, veprimtari për të cilat nxënësit janë shumë të interesuar. Në dy ciklet e tjera, atë fillor dhe nëntëvjeҫar, organizimi i klubeve vazhdon prej vitesh, ndërsa në shkollën e mesme klubet erdhën si risi këtë vit. Aktualisht funksionojnë këto […]