AKTIVITETE TË KLUBIT “SHPRESA”

Klubi “Shpresa” vazhdon me nismat e bamirësisë. Veҫojmë tri aktivitetet e ideuara dhe të realizuara nga përfaqësuesit e këtij klubi me mbështetjen maksimale nga të gjithë nxënësit e kolegjit dhe natyrisht me mbështetjen maksimale nga drejtoria e shkollës. Njëri aktivitet u organizua nga nxënësit maturantë, të cilët shpërndanë ndihma në ushqime për disa familje në […]

SEMINARE NDËRGJEGJËSUESE

Në shkollën tonë në periudha të herëpashershme me nxënësit e ҫdo cikli organizohen takime apo seminare ndërgjegjësuese që promovojnë vlera dhe virtyte të vlefshme për jetën e gjithsecilit. “A duhet të mbaj unë celular?” ishte tema që u zhvillua me nxënësit e klasave VI dhe VII, ku të ftuara ishin zonja Bora Hasmadhi dhe zonja […]