PËRGATITJA E NXËNËSVE PËR OLIMPIADAT KOMBËTARE

Është thënë dhe më parë që në shkollën tonë një kujdes i veҫantë tregohet në përgatitjen e nxënësve për olimpiadat kombëtare, sidomos të lëndëve shkencore duke qenë se dhe prirjet e tyre  janë më shumë të fokusuara te këto lëndë.Ka qenë orientimi i mësuesve dhe dëshira e tyre në zgjedhjen e pjesëmarrjes në lëndën e […]

MUAJI I HISTORISË DHE GJEOGRAFISË

Nëntori qe i mbushur me plot aktivitete në shkollën tonë. I cilësuar si Muaji i Historisë dhe  Gjeografisë solli në vëmendjen e të gjithëve figura të shquara të historisë botërore, ngjarje që lidheshin me to, monumente të ndryshme në kujtim të fakteve historike, apo vendeve të tilla që lidheshin me ҫdonjërën prej tyre.Pa dyshim që […]

TAKIMET ME PRINDËR

Që në fillim të muajit nëntor deri në dhjetëditëshin e parë të muajit dhjetor në shkollën tonë janë organizuar mbledhje me prindër.Takimet e fundit ishin ato me prindërit e vogëlushëve të kopshtit.Duke zbatuar rregulloren anti –covid, këto takime janë zhvilluar në oborrin e shkollës ose në hollin e saj në mënyrë që të ruhej distancimi […]