Olimpiada COGITO është kthyer tashmë në një traditë për kolegjet “Turgut Özal” dhe fondacionin Gülistan.Prej 8 vitesh radhazi nxënësit tanë testojnë njohuritë e tyre në lëndët shkencore:Matematikë,fizikë,biologji,kimi,TIK si dhe gjuhë angleze.

Në këtë provim marrin pjesë nxënësit e ciklit 9-vjeçar si dhe të mesëm, nga klasa e 6-të deri në klasë të 11-të.Përzgjedhja e fituesve në të gjitha kategoritë bëhet sipas rezultateve të arritura.

Ceremonia e shpalljes së nxënësve fitues në Olimpiadën” COGITO 2019″ u zhvillua më datë 11.5.2019,në ambientet e kolegjit “Turgut Özal” Tiranë.

Në këtë olimpiadë shkolla jonë u paraqit denjësisht dhe u kurorëzua me shumë çmime në të gjitha lëndët,përkatesisht:

34 medalje bronzë(çmimi i 3-të). 

18 medalje argjend (çmimi i 2-të).

7 medalje ar (çmimi i 1-rë).         

U urojmë nxënësve tanë suksese të mëtejshme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *