Në shkollën “Turgut Ozal” Durrës dhe në 14 qytete të tjera në Shqipëri u zhvillua provimi i pranimit për klasat e 8-ta dhe të 9-ta.Një numër i madh nxënësish testuan njohuritë e tyre në logjikë,matematikë dhe gjuhë shqipe.Përafërsisht morën pjesë rreth 811 nxënës për klasë të 8-të dhe 1328 për klasat e 9-ta.Përgjigjet për nxënësit që do të përfitojnë bursë studimi ose të drejtën për të vazhduar arsimimin në shkollën tonë do të shpallen më dt 28.04.2019 në websiten e shkollës “www.turgutozal.edu.al” ose tek gazeta “Panorama”. Suksese të gjithë nxënësve pjesëmarrës!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *