Më datë 30 Mars 2019 shkolla do të presë nxënës të klasave të IX-ta të përzgjedhur nga DAR-et e të gjitha qyteteve për të marrë pjesë në Konkursin Shkencor i cili tashmë është bërë traditë.
Konkursi përbëhet nga 50 pyetje ku përfshihen lëndët : Matematikë, Fizikë, Kimi , Biologji dhe Logjikë , duke u bazuar në kurrikulën shtetërore. 
Në përfundim të konkursit do të jepen çmime të ndryshme. Duke falenderuar Drejtoritë & Zyrat Arsimore për bashkëpunimin i mirëpresim nxënësit dhe ju urojmë Suksese!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *