Rëndësia e librit….

Në ambjentet e shkollës sonë, u zhvillua një aktivitet tepër i dobishëm mbi “Rëndësine e Librit”.  Të ftuar në këtë aktivitet ishin katër zonja të nderuara, Znj. Elmira Kamberi, Majlinda Gjini, Entela Zerri dhe Sara Trebicka, përfaqësuese të Biblotekës të qytetit të Durrësit, si dhe përfaqësues nga Drejtoria, mësues dhe vetë nxënësit e shkollës 9- […]

Promovimi i librave

“Etalon dashurie” “Së bashku jemi një”Aktiviteti që na mblodhi sërish është dëshira për të shkruar dhe lexuar, sepse zbavitja më e bukur për njeriun është leximi, ngase shoku më i mirë i tij është libri! Nëpërmjet botës që të ofrohet nga ndjenjat e sinqerta të dhëna me pastërtinë e fëmijëve dhe të rinjve që për të […]

Zgjedhja e Presidentit të Shkollës.

Në ambientet e shkollës, u zhvillua aktiviteti i zgjedhjes së “Presidentit”. Kandidatët ishin tre nxënës, Bering Tafa klasa XII, Kristi Maxhari klasa XII, dhe Loard Bejko klasa XI.Nxënësit pretendentë për “President të Shkollës” pasqyruan programin e tyre, para nxënësve të tjerë, dhe pasi shpalosën programin e tyre, u krye procesi i votimit, dhe më pas […]

Vizitë në bibliotekë

Nxënësit e shkollës fillore dhe ata te ciklit 9-vjeçar, të shoqëruar nga perfaqësues të shkollës dhe drejtorisë,  kaluan një ditë ndryshe në ambientet e bibliotekës për fëmijë në qytetin e Durrësit. Punonjësit e bibliotekës kishin rezervuar një pritje  të ngrohtë dhe miqësore , duke krijuar një ambient  komod dhe të përshtatshëm në mënyrë që fëmijët […]