“Etalon dashurie” “Së bashku jemi një”
Aktiviteti që na mblodhi sërish është dëshira për të shkruar dhe lexuar, sepse zbavitja më e bukur për njeriun është leximi, ngase shoku më i mirë i tij është libri! Nëpërmjet botës që të ofrohet nga ndjenjat e sinqerta të dhëna me pastërtinë e fëmijëve dhe të rinjve që për të dytin vit vijnë të përmbledhura në dy libra të botuara në shkollë. Një kujtim i bukur i mbushur me emocione është kur dëgjon vargjet apo rreshtat të kushtuar nënës dhe familjes. Me dëshirën e madhe dhe qëllimin e mirë që të ofrojmë pranë artit, shijen ndaj të bukurës brezat e rinj, me porosinë e vetme:
Lexo për të jetuar, sepse libri është drita që na udhëheq drejt qytetërimit.

Përgatiti:Elsona Okshtuni