Çelësi drejt suksesit

Shkolla jopublike “Turgut Özal” Durrës është nga ato vende ku rastësia nuk ka vend. Në një institucion si ky askush nuk është i rastësishëm, sepse ky është vendi i arritjeve…

Continue Reading Çelësi drejt suksesit

Konkursi Shkencor

Konkursi Shkencor është një nga konkurset tradicionale që organizohet nga kolegjet “Turgut Ozal” që prej vitit 2001 ndërmjet klasave të 9-ta. Konkursi përmban 50 pyetje me alternativa nga lëndët e…

Continue Reading Konkursi Shkencor

Klubi Shpresa

“Shpresa” është klubi i vullnetarëve të Kolegjit “Turgut Özal”. Veprimtaritë dhe aksionet e ndërmarra prej tyre janë tërësisht humanitare. Suksesi i disa prej veprimtarive ka bërë që ato të kthehen…

Continue Reading Klubi Shpresa