Bëj diferencën!
Veprimet flasin më shumë se fjalët!

Klubi “Shpresa” ka vite që është ngritur nga nxënësit e shkollës sonë si veprimtari edukative me qëllimin për t’ju ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë , pasi fëmijët, sa më mirë që ti edukojmë, aq më të fortë dhe të dobishëm do të jenë për shoqërinë.

Ky klub vazhdon të mbledhë ndihma dhe t’i shpërndajë ato në familje me probleme ekonomike. Ndër aktivitetet e këtij klubi përmendim: bashkëpnimin me Shoqatën e Fëmijëvë Jetimë, bashkëpunimin me DAR Durrës dhe ndihmat në ushqime e veshje për familjet e prekura nga përmbytjet. Një nismë e re këtë vit ka qenë prezantimi i temave që prekin shoqërinë ku jetojnë.