Klubet në shkollën fillore

Një nder synimet kryesore të shkollës sonë është formimi i gjithanshëm i nxënësve (shkencor, artistik, kulturor e sportive).

Duke parë arritjet në kampionatet sportive , festat e klasave dhe rolin e madh që ato luajnë në argëtimin e fëmijëve , vendosem edhe këtë vit ti hapim këto klube.
Shënim: Klubet do të drejtohen nga specialistet më të mirë të rrethit.