KONKURSI ARTISTIK “ONLINE”.

  • Post category:Latest News

Aspekti mësimor dhe edukues, është pjësë e pandarë, e synimeve dhe objektivave të shkollës sonë. Gjatë periudhës së pandemisë, për shkak të Covid 19, stafi i mësuesve u bë jo…

Continue Reading KONKURSI ARTISTIK “ONLINE”.