Përgatitja për provime të MSH  për periudhën tre javore sipas vendimit të marrë  për rikthimin e maturantëve në shkollë duke zbatuar rregullat kryesore të  distancimit në lidhje me gjendjen e krijuar nga COVID 19. Sipas lëndëve për provim janë hartuar plane përkatëse, duke  zhvilluar përsëritje të organizuar sipas një orari për zhvillimin e konsultimeve për provimet e maturës.

UROJME SUKSESE MATURANTEVE TANE!

Elsona Okshtuni