Mësimi “online”, sfida e përbashkët nxënës-prindër-mësues, është trinomi që na jep forcë, se
së bashku do ta përballojmë armikun e padukshëm Covid-19 .

Mbyllja e shkollës, si një nga masat shtrënguese për të parandaluar përhapjen e koronavirusit,
ka krijuar një bashkëpunim shumë efikas të trinomit nxënësit, prindërit dhe mësues. Ato janë
përshtatur me mësimin online dhe vlerësojnë punën e bërë nga stafi mësimor i kolegjit:’’Turgut
ozal’’ Durrës në këto kohë pandemie COVID-19.

Përmes aplikacionit ‘’Zoom’’ dhe ‘’google classroom’’ etj, të gjithë nxënësit kanë mundësinë tëshprehin mendimet e tyre apo çdo paqartësi që i dalin. Ngarkimin e materialeve mësimore të
ndryshme si tekst, prezantime, video, quiz, facebook, skype, WhatsApp, e-mail etj. Vetë
platformat kanë opsione për t’i ngarkuar materialet në mënyrë interaktive, si për mësimin
ashtu edhe për detyra të nxënësve, materialet shpërndahen sipas orarit të vendosur nga
drejtoria e kolegjit, gjithashtu janë realizuar teste dhe detyra përmbledhëse online në lidhje me
mbylljen e 3-mujorit të dytë.


Jemi shumë optimistë që mësimi online ka pasur efektin e duhur, pavarësisht vështirësive që
mund të kemi hasur, gjithësesi e rëndësishme është pjesëmarrja e të gjithë nxënësve që
komunikimi mësues-nxënës të jetë i organizuar dhe i monitoruar. Komunikimi i qartë është
thelbësor.

Mësimi online është një sfidë për të gjithë, por së bashku do t’ja dalim më së miri, duke pasur
në fokus mësimin! Synimi i Kolegjit: ’’Tugut ozal’’ Durrës është që të jetë sa më pranë
nxënësve të tij. Mbështetja e nxënësve gjatë procesit mësimor dhe përmbushja e objektivave
është ndër prioritetet e TOD.

Përgatiti: Etleva Elezi.