Të informohemi në rrugën drejt Universitetit

Ne vrazhdën e aktivitete të zyrës së Zhvillimi të Karrierës maturantët e shkollës së mesme ” Turgut Ozal ” Durrës, organizuan një vizitë në ambientet e Universitetit ” Epoka”.Hap pas hapi nxënësit u informuan mbi programin e studimeve në këtë Universitet. U organizuan takime me pedagogë të degëve të ndryshme, të cilat ishin frytdhënëse.Ky mirëinformim […]