Në shkollën tonë u zhvillua Oxford placement test për nxënësit e klasave III- VIII. Oxford placement test është një test i Oxford-it, i cili zhvillohet online dhe përcakton nivelin e njohurive të nxënësve në gjuhën angleze.

Shumica e nxënësve pjesëmarrës i tejkaluan pritshmëritë tona.

Ju urojmë nxënësve suksese të mëtejshme!