Kreativitet,përkushtim,arritje dhe çmime të fituara,kjo e bërë tashmë traditë për nxënësit e kolegjit “Turgut Ozal” me pjesmarrjen në “Experiment Competition 2019” Emocione të shumta të mbushur me sfida dhe përgatitje për të ushqyer me pasion këto talente të reja.Qëllimi kryesor mbetet për ne që të vrapojmë pas të panjohurës dhe të zgjidhim enigma…