Të Prezantojmë

Një aktivitet jokonkurrues i zhvilluar në shkollën tonë tërhoqi vëmendjen e të gjithë nxënësve. Bëhet fjalë për prezantimet e ndryshme që i përgatitën nxënësit për bashkëmoshatarët e tyre apo për më të vegjlit.Temat e përgjedhura ishin tepër interesante, didaktike dhe argëtuese. Nëpërmjet tyre nxënësit prezantues ngulitën te të tjerët vlerat e paqes,tolerancës,komunikimit të mirë, leximit […]