Ne bëjmë gjëra tëvogla me zemër të madhe. Kjo moto na udhëheq çdo ditë në shkollë por sot ishte e veçantë për nxënësit e klasës së IV-A ku menduan të dhurojnë fëmijëve të Befotrofit Durrës disa ndihma të sjella nga familjet e tyre.