FAZA III E OLIMPIADAVE KOMBËTARE

Nga data 26 shtator – 07 nëntor 2020 u zhvillua faza e tretë e olimpiadave kombëtare 2019 – 2020 në Arsimin e Mesëm të Lartë në lëndët: fizikë, kimi, biologji, informatikë, gjuhë shqipe dhe letërsi, histori dhe gjeografi. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë,Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, mundësuan […]