Në ambientet e shkollës, u zhvillua aktiviteti i zgjedhjes së “Presidentit”. Kandidatët ishin tre nxënës, Bering Tafa klasa XII, Kristi Maxhari klasa XII, dhe Loard Bejko klasa XI.
Nxënësit pretendentë për “President të Shkollës” pasqyruan programin e tyre, para nxënësve të tjerë, dhe pasi shpalosën programin e tyre, u krye procesi i votimit, dhe më pas ai i numërimit, ku fitues doli, nxënësi i klasës së XII Bering Tafa.
Suksese Bering…

Përgatiti:Amarilda Megjidi