Gjëra të vogla me zemër të madhe

Gjëra të vogla me zemër të madhe

Ne bëjmë gjëra tëvogla me zemër të madhe. Kjo moto na udhëheq çdo ditë në shkollë por sot ishte e veçantë për nxënësit e klasës së IV-A ku menduan të dhurojnë fëmijëve të Befotrofit Durrës disa ndihma të sjella nga familjet e tyre.