Yearbook

Momentet e bukura janë ato që do krijojnë një buzeqeshje te ne ndër vite, por me kalimin e kohës këto momente mund te zbehen.
Yearbook jep mundësinë që momentet tona të fitojnë jetëgjatësi dhe gjallëri.