Politika e Punësimit

Si mund të jesh mësues në shkollën "Turgut Ozal" Durrës

Nevoja për mësues të rinj është gjithmonë prezente sidomos në rastin e një institucioni arsimor prestigjoz.

Ka një traditë që ndjek ky institucion përsa i përket përzgjedhjes së stafit pedagogjik. Pasi vlerësohen Cv- të e depozituara kontaktohet dhe lihet një orar ku i interesuari vjen dhe prezanton një orë mësimi përballë një komisioni të posaçëm.

Komisioni vlerëson performimin e mësuesit kandidat dhe përcakton etapat në vijim nëse ka intersim të ndërsjellë. Pas pranimit mësuesi i nënshtrohet një mori metodash për rritjen dhe përshatjen e këtij të fundit me sistemin e shkollës.