Konkursi i klasave të 8-ta

Provime ndër vite

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019