Testim Njohurish për parashkollorët

14/04/2020 All day

Parashkollorët do ti nënshtrohen një testimi mbi njohuritë e tyre.