Takim me Prindër 3

03/04/2020 All day

Takimi do të jetë me prindërit e nxënësve të gjimnazit.