Mësim Olimpiade – 2

25/10/2019 All day

Mësimi do të zhvillohet brenda shkollës për nxënësit që do të përgatiten për në Olimpiada.