Konkursi i eksperimenteve në lëndët shkencore

16/05/2020 All day

Kunkurs i eksperimenteve shkencore të kryera nga nxënësit.