Ditëlindjet

Një nga aktivitetet  argëtuese për fëmijët janë edhe ditëlindjet. Dëshira e tyre është që këtë gëzim  ta ndajnë dhe festojnë me shokët dhe shoqet e grupit apo të klasës. Atmosfera që krijohet i  fton të gjithë fëmijët të përfshihen në gëzimin e festës. Ata luajnë së bashku, shijojnë ëmbëlsirat e ndryshme, këmbejnë urime e dhurata […]