Kompleksi “Turgut Özal” Durrës përbëhet nga 3 godina simetrike ; një kinema, një sallë e madhe konferencash , tre fusha sportive ,dy palestra dhe mjedise komode për zhvillimin e një mësimi sa më efektiv. Të gjitha ambjentet e shkollës janë të pajisura me sistem ngrohjeje dhe shumica e klasave kanë tabela elektronike. Çdo klasë ka nga 12 banka dhe në muret e klasave si dhe koridoreve janë vendosur stenda, të cilat paraqesin punimet e nxënësve në lëndë të ndryshme.

Godina C

 • Klasa për nxënësit nga klasa e 10-të deri në klasë n e 12-të
 • Laboratore bashkëkohorë të kimisë, biologjisë , fizikës dhe kompjuterit
 • Sallë mësuesish
 • Klasa për përgatitjen e nxënësve në olimpiada (Olympiad class)
 • Kantina e shkollës
 • Konsulenti i nxënësve
 • Palestër e mbyllur sportive
 • Konvikti

Godina B

 • Klasa për nxënësit nga klasa e 6-të deri në klasë n e 9-të
 • Laboratore bashkëkohorë të kimisë, biologjisë , fizikës dhe kompjuterit
 • Sallë mësuesish
 • Klasa për përgatitjen e nxënësve në olimpiada (Olympiad class)
 • Dhoma për t’i dhënë nxënësve olimpiadë të avancuar (Olympiad room)
 • Konvikt
 • Menza e shkollës
 • Menza e kopshtit
 • Palestër e mbyllur sportive
 • Zyrat e administratës së shkollës

Godina A

 • Klasa për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5-të, kopshti dhe parashkollori.
 • Klasa për fëmijet e kopshtit të pajisura me dërrasë elektronike
 • Kabinete bashkëkohore të muzikës, pikturës si dhe kërcimit
 • Sallë mësuesish
 • Kantina e shkollës
 • Konvikt
 • Kënd lojrash për fëmijët e kopshtit
 • Dhomë gjumi për fëmijët e grupit të vogël të kopshtit
 • Zyra e psikologes së shkollës
 • Dhoma e mjekut
 • Laboratori i kompjuterit, klasa multimedia