Më pas shkencëtarët e vegjël na mahnitën me njohuritë e tyre rreth florës së vendit tonë.
Sot ky projekt u finalizua me mbjelljen e dy fidanëve në oborrin e shkollës.
Nxënësit e klasave të dyta u argëtuan dhe mësuan shumë nga ky projekt.