Kjo vizitë e nxënësve në qytetin historik i paraprin aktiviteteve të shumta që organizohen në shkollën tonë gjatë muajit nëntor, i cili është muaji i historisë.